DEN DOPRAVY ČR se uskutečnil koronaviru navzdory

Vládní opatření přijatá kvůli pandemii koronaviru zastavila většinu hromadných akcí. Přestože bylo v ohrožení také konání DNE DOPRAVY ČR, nakonec se osmý ročník tohoto národního dopravního projektu uskutečnil. Akce konaná v den 137. výročí narození prvního českého aviatika Ing. Jana Kašpara oslavila zakladatele dopravy jednak přímo na pardubickém hřbitově a pak také v živém přenosu televize.

DEN DOPRAVY ČR připomíná památku těch, kteří se zasloužili o rozvoj tohoto odvětví. Je to především pardubický rodák Ing. Jan Kašpar, jehož hrobku nechala před několika lety zrekonstruovat Společnost Jana Kašpara. Nezapomíná se ale ani na Kašparova bratrance Eugena Čiháka nebo známého mecenáše barona Artura Krause. DEN DOPRAVY ČR připomíná společně s nimi i projektanta železnice Jana Pernera a u pamětní desky Zmizelých Pardubáků uctívá i ty, jejichž místo posledního odpočinku bylo na pardubickém hřbitově nenávratně ztraceno.

Letos se bohužel DEN DOPRAVY ČR 20. května uskutečnil s nutností dodržet hygienická nařízení, proto se k pietnímu aktu sešla uzavřená společnost. Ti ostatní se na pardubický hřbitov dostali alespoň virtuálně prostřednictvím živého vysílání Východočeské televize V1 na sociálních sítích.

Slavnostní akt obvykle zahajuje přelet letadel nad hrobkou slavného aviatika. Nejinak tomu bylo i letos. O letošní přelet nad místem posledního odpočinku Ing. Jana Kašpara se postaral pilot Martin Štěpánek v letadle Φnix. Ten už o týden dřív, v den 109. výročí, zopakoval s letadlem poháněným výhradně elektřinou, slavný přelet Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Vzdal tak hold nejenom prvnímu Čechovi, který se vznesl na stroji těžším než vzduch, ale také v březnu zesnulému spoluzakladateli Aviatické pouti Jaroslavu Jandovi.

Výjimečným tak na letošním DNU DOPRAVY ČR nakonec tedy zůstalo jen to, že věnce a květiny nepoložila u hrobky dlouhá řada hostů. Kvůli nutnosti dodržet nařízení Společnost Jana Kašpara umístila na hrobku jeden společný věnec se jmény podporovatelů a partnerů.

Tím ale rozhodně DEN DOPRAVY ČR neskončil. Připojilo se k němu pardubické Knihkupectví Mozaika, které připravilo výstavu o Janu Kašparovi. Tu veřejnost najde v hale vlakového nádraží, kde knihkupectví sídlí. Společně s uvolněním vládních opatření a otevřením restaurací a barů si v Pardubicích památku zakladatelů dopravy připomeneme i Aviatickým menu a Drinkem Jana Kašpara.

Popularizaci významných dopravních výročí přispěje i už zmíněná Východočeská televize V1. Ta se ve svém vysílání tématu věnuje už v DEN DOPRAVY ČR a věnovat se mu bude i během víkendu, kdy se měla uskutečnit jubilejní třicátá Aviatická pouť. Tu připomene podcastovými rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Po 109 letech Kašpara napodobil elektrický Phoenix

 

START ELEKTRICKÉHO LETOUNU PHOENIX

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na

START ELEKTRICKÉHO LETOUNU PHOENIX,

který se vydá zopakovat po 109 letech cestu Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Prahy.

Jan Kašpar patří mezi 100 osobností československé aviatiky

Průkopníka letectví oslavil DEN DOPRAVY ČR už po sedmé

den dopravy 2019 3Pardubice jsou „městem, které letí“. Takový je podtitul už sedmého ročníku národního dopravního projektu DEN DOPRAVY ČR. Krajská metropole se hned na třech místech proměnila v centrum oslav dopravy a osobností oboru. Středem pozornosti byl zejména pardubický rodák a průkopník české aviatiky Ing. Jan Kašpar, kterého veřejnost zvolila jako jednoho ze 100 leteckých osobností století.

DEN DOPRAVY ČR se tradičně koná v den výročí aviatikova narození, tedy 20. května. Poctu Janu Kašparovi vzdávají nejen odborníci a fanoušci letectví, ale také třeba armáda či představitelé veřejné sféry. Pro Pardubice je Jan Kašpar jednou z nejvýraznějších osobností, která město proslavila jako kolébku letectví. „Osobně Jana Kašpara chápu jako velmi odvážného člověka, kterého nadšení pro létání neopouštělo ani při prvotních neúspěších. Nevzdával se. A právě díky tomuto jeho odhodlání a zarputilosti se naše město může hrdě hlásit k tradici letectví,“ řekl primátor města Pardubice Martin Charvát.

Oslavy aviatika Kašpara začaly tradičním vzpomínkovým aktem na Městských hřbitovech v Pardubicích. Vzpomínkového aktu se i přes vydatný déšť, který překazil průlet letounů JAS 39 gripen nad Kašparovým hrobem, účastnilo několik desítek lidí včetně praneteře Jana Kašpara paní Evy Perrové, představitelů města Pardubice, Pardubického kraje, Univerzity Pardubice, firem a organizací z oboru dopravy, ale i veřejnosti. Květinu na hrob Jana Kašpara poslala také místopředsedkyně Senátu ČR Miluše Horská. Nechyběli ani pořadatelé Aviatické pouti, se kterou Společnost Jana Kašpara úzce spolupracuje.

„Naše společnost i Aviatická pouť nese jméno Jana Kašpara, považuji za důležité se proto spojit a jeho odkaz udržovat společně,“ uvedl předseda Společnosti Jana Kašpara, z.s. Jiří Kotyk. „Děkuji všem, kdo se k nám připojili a kdo nám pomáhají naše projekty realizovat. Den dopravy je jedním z mnoha, je to však jakási vlajková loď, od které se všechny další aktivity Společnosti Jana Kašpara odvíjejí,“ dodal.

DEN DOPRAVY ČR ovšem připomíná i další průkopníky dopravy, kteří jsou s dnešní krajskou metropolí a celým regionem spjati. Patří k nim projektant a stavitel železničních tratí Jan Perner, letecký konstruktér a bratranec i spolupracovník Jana Kašpara Eugen Čihák, stavitel ornitoptéry a ředitel Kašparových letů baron Artur Kraus, majitel první autoškoly v Rakousko-Uhersku a průkopník cyklistiky Vincenc Chomrák či chrudimský rodák, světoběžník a vynálezce lodního šroubu Josef Ressel.

Na dopolední vzpomínkový akt na Městských hřbitovech v Pardubicích navázal odpolední program v centru města. Nejprve to bylo zahájení výstavy v Tyršových sadech, která se věnuje velkému projektu Dopravní uzel Pardubice (DUP). Výstava popisuje jednotlivé části projektu, který propojí silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu a díky kterému má v Pardubicích vzniknout multimodální dopravní centrum a přístav.

O hodinu později začal také happening u sochy aviatika Jana Kašpara na třídě Míru, a to položením květin. A právě tady se Jan Kašpar oficiálně stal „leteckou osobností století“. V roce 2018, kdy si Česká republika připomínala 100 let vzniku republiky, vyhlásila společnost AEROTEAM anketu „Československá křídla 1918 – 2018“, ve které veřejnost vybírala z 280 nominovaných osobností stovku legend československého a českého letectví. V den oslav 136. výročí narození Jana Kašpara si plaketu s uvedením aviatika mezi 100 leteckých osobností století převzala praneteř Jana Kašpara Eva Perrová.

Veřejnost si mohla užít také doprovodný program. K vidění tu byly hodinky z limitované edice firmy ELTON hodinářská z Nového Města nad Metují „PRIM AVIATIK“, inspirované právě odkazem letectví. Odlišný druh dopravy reprezentovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, která tu veřejnosti představila nové vozidlo údržby silnic. Nechyběla ani soutěž o vstupenky na letošní Aviatickou pouť, a nemohla být jiná než spojená s létáním. Soutěžilo se totiž v létání „házedel“. Především děti se zapojily do výtvarné dílny, když vystřihovaly a sestavovaly papírové modely letadel.

Záštitu nad 7. ročníkem DNE DOPRAVY ČR převzali prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Vlády ČR Andrej Babiš, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje a senátor Michal Kortyš, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a senátor Martin Červíček a primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát.

Národní dopravní projekt DEN DOPRAVY už posedmé

Blíží se 20. květen a s ním další ročník národního dopravního projektu DEN DOPRAVY ČR. Letos se uskuteční už 7. ročník a jeho program se odehraje hned na třech místech v krajské metropoli. Pardubice se stanou „městem, které letí“.

DEN DOPRAVY ČR se v Pardubicích koná nepřetržitě už od roku 2013. Od počátku jde především o připomínku aviatika Jana Kašpara, ke kterému se postupně přidávaly oslavy dalších osobností, které jsou spjaté s Pardubicemi a které lze nazývat zakladateli dopravy v českých zemích. Podobné to bude i letos, kdy se stěžejní část programu bude odehrávat kolem osobnosti Jana Kašpara, Aviatické pouti i projektu Dopravní uzel Pardubice.

„Pořadatelem je opět naše Společnost Jana Kašpara, která si už od svého založení klade za cíl uchovávat a propagovat odkaz aviatika Kašpara a také podporu rozvojových dopravních projektů v našem městě. Jsme velmi rádi, že se už po několikáté k nám připojuje i Sdružení Aviatické pouti, Armáda ČR a další partneři z oboru dopravy i veřejného sektoru,“ řekl předseda Společnosti Jana Kašpara dr. Jiří Kotyk.

Program 7. ročníku DNE DOPRAVY ČR začne tradičním pietním aktem na Městských hřbitovech v Pardubicích, který v 10:00 hodin zahájí průlet letounů JAS 39 Gripen. U hrobu Jana Kašpara květiny položí květiny praneteř Jana Kašpara Eva Perrová, zástupci Společnosti Jana Kašpara, města Pardubice, Pardubického kraje, Univerzity Pardubice nebo třeba Armády ČR. Po skončení pietního aktu se hosté přesunou do Tyršových sadů, kde bude ve 13:00 hodin otevřena výstava věnovaná Dopravnímu uzlu Pardubice. Od 14:00 hodin se u sochy Jana Kašpara na pardubické třídě Míru uskuteční happening, jehož součástí bude například oficiální uvedení Jana Kašpara mezi 100 osobností československé aviatiky, uskuteční se soutěže o vstupenky na Aviatickou pouť a veřejnosti budou představeny hodinky z limitované edice ELTON PRIM – Aviatic. Veřejnost si bude mít možnost prohlédnout také nové vozidlo z automobilového parku Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Záštitu nad 7. ročníkem DNE DOPRAVY ČR a Dopravním festivalem 2019 převzali prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Vlády ČR Andrej Babiš, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje a senátor Michal Kortyš, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a senátor Martin Červíček a primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát.

Druhý ročník slavnostního galavečeru Zakladatelé dopravy v českých zemích

Slavnostním galavečerem ZAKLADATELÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH vyvrcholil letošní ročník národního dopravního proejktu DOPRAVNÍHO FESTIVAL 2018. V reprezentativních prostorách Rytířského sálu pardubického zámku byli opět udělovány Ceny Jana Kašpara, Ceny Jana Pernera a Ceny Josefa Ressela. Stejně jako v předchozích letech je přebíraly osobnosti, které se zasloužily o rozvoj dopravy. Pořadatelem galavečera byla opět Společnost Jana Kašpara.

Cenu Jana Kašpara v letošním roce získala dvojice pořadatelé mezinárodní letecké show CIAF, pánové Aleš Cabicar a Jaroslav Suk. Ocenění přebírali z rukou pořadatelů „konkureční“ letecké přehlídky – Aviatické pouti. Její zakladatelé Jaroslav Janda a Josef Hadinec toto ocenění sami obdrželi již v roce 2014. Cenu Jana Kašpara získal také podnikatel, bývalý voják a pilot Jozef Koprivňanský a také manželé Lenka a Roman Šmidberští.

Udělovány byly také Ceny Jana Pernera, tentokrát za počiny na železnici. Cena putuje do Hradce Králové náměstku hejtmana Královéhradeckého kraje Tomáši Červíčkovi a také obchodnímu řediteli Regionálního obchodního centra Českých drah v Pardubicích a absolventovi Dopravní fakulty Jana Pernera Tomáši Netolickému.

Cenu Josefa Ressela v letošním roce získala první žena, a to ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi paní Klára Habartová.

V Pardubicích to „pěkně lítalo“ na počest aviatika Jana Kašpara

Na nebi i na zemi obyvatelé Pardubic oslavovali průkopníka české aviatiky Ing. Jana Kašpara. V rámci celodenního programu DEN DOPRAVY 2018 byly chvíle vážné i nevážné a v Pardubicích to „pěkně lítalo“.

Národní dopravní projekt DEN DOPRAVY oslavuje pardubického rodáka Jana Kašpara, ale i další průkopníky dopravy v českých zemích. Nejinak tomu bylo i v rámci šestého ročníku, který připomněl hned několik jubileí. Bylo to 135. výročí narození aviatika Kašpara či 60. výročí úmrtí jeho bratrance a leteckého konstruktéra Eugena Čiháka. Projekt ale v letošním „osmičkovém“ roce vzpomněl i na sté výročí samostatné republiky, a to propojením přes bývalý hotel Střebský – dnes restaurace Tiburon na třídě Míru. Právě sem totiž chodíval Jan Kašpar a právě zde se v roce 1906 za přítomnosti T. G. Masaryka uskutečnila i ustavující schůze jeho České strany pokrokové. Budova byla postavena v roce 1888.

DEN DOPRAVY 2018 zahájil pietní akt u hrobu Jana Kašpara na Městských hřbitovech v Pardubicích. Symbolicky jej zahájil přelet letounů L 159, kterým vzdalo hold průkopníkovi aviatiky letectvo Armády ČR. Pietního aktu se účastnila celá řada osobností, reprezentujících jak veřejnou, tak i soukromou sféru. Poklonit se svému příbuznému přijela také praneteř Jana Kašpara paní Eva Perrová. „Jan Kašpar je výraznou osobností českých dějin. Pardubice se díky němu staly kolébkou letectví a jen dobře, že konečně máme ve městě nejen jeho sochu, ale že jeho jméno nese i nový terminál pardubického letiště,“ připomněl na pietním aktu předseda pořádající Společnosti Jana Kašpara historik Jiří Kotyk. Podobně význam Jana Kašpara chápe i náměstek primátora města Pardubice Jiří Rozinek. „Jan Kašpar znamenal pro Pardubice mnoho. Narodil se v rodině hoteliéra Františka Kašpara v hotelu Veselka, který dnes už nestojí. Možná ke smutku svého otce se nestal pokračovatelem rodinného řemesla, ale my jsme díky tomu získali průkopníka letectví. Kdyby to nebyl Jan Kašpar, byl by to někdo jiný. A Pardubice by mnohé ztratily.“

Odpolední program na pardubické třídě Míru nabídl několik zajímavých momentů. Společnost Jana Kašpara předala do rukou představitelů města Pardubice symbolický šek s výtěžkem z projektu Dar na sochu Ing. Jana Kašpara ve výši 100 622 korun. „Výtěžek použijeme na údržbu sochy Jana Kašpara a na případné její opravy. Ale doufejme, že opravy nebudou potřeba,“ řekla při převzetí šeku náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, kterou při této příležitost doprovázel zastupitel města Miroslav Rubeš. Právě on několik let bojoval za realizaci sochy a byl jedním z prvních donátorů.

Společnost Jana Kašpara v letošním roce k projektu DEN DOPRAVY přizvala i další subjekty připomínající osobnost Jana Kašpara. Vedle Leteckého muzea Jana Kašpara, které se znovuotevírá v den Kašparových narozenin v neděli 20. května na pardubickém letišti, to je i Sdružení Aviatické pouti. A o vstupenky na Aviatickou pouť se i soutěžilo – vlastně se o ně létalo. „Uspořádali jsme soutěž v létání papírových vlaštovek. Ten, který s ní doletěl nejdál, vyhrál vstupenky na červnovou Aviatickou pouť,“ vysvětlil Jiří Kotyk.

V rámci programu si na své přišli i milovníci módy při přehlídce prvorepublikových kostýmů a kožešin, včetně několika modelů z filmu Lída Baarová, kterou pro diváky připravila firma Kožešiny LS. Vystaven tu byl také elektromobil Nissan Leaf nové generace, a to díky společnosti AUTO IN. Zábavu si lidé užili také v mobilním studiu Východočeské televize V1, kde se mohli na chvíli stát hostem ve studiu či dokonce moderátorem.

DEN DOPRAVY 2018: Oslavy aviatika Jana Kašpara i vzniku Československa

Pardubice opět ožívají oslavami průkopníka českého letectví Jana Kašpara. V roce, kdy si připomínáme 135. výročí jeho narození, se propojily pardubické spolky nesoucí jeho jméno a připravily nabitý program šestého ročníku národního projektu DEN DOPRAVY 2018.

Na slavnostním galavečeru si osobnosti z dopravy převzaly ocenění

Galavečer ZAKLADATELÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH byl nejen vyvrcholením národního DOPRAVNÍHO FESTIVALU 2017, ale také slavnostním udílením cen. V Rytířských sálech pardubického zámku si ceny nesoucí jména průkopníků v dopravě přebíraly osobnosti z veřejné správy i odborníků z dopravy.

Dostih Dne dopravy - Pocta Janu Kašparovi

Už tradiční součástí doprovodného programu Dne dopravy ČR bývá dostih věnovaný nejen prestižnímu národnímu projektu, ale také aviatikovi Janu Kašparovi. Dostih DNE DOPRAVY ČR - POCTA JANU KAŠPAROVI se běžel na pardubickém dostihovém závodišti i letos. U této příležitosti se uskutečnilo také setkání partnerů a podporovatelů projektu.

Dvě stě let jízdního kola slavil pardubický DEN DOPRAVY

Prvopočátku oblíbeného dopravního prostředku je třeba hledat už v roce 1817, kdy Karl Drais sestrojil tzv. draisinu (drezínu). Ta fungovala na principu dnešního dětského odrážedla. Šlapky kolo dostalo až v roce 1861 a od té doby šel technický pokrok rychle dopředu. Velociped se stal oblíbenou zálibou mnoha nadšenců, třeba i aviatika Jana Kašpara. I on tomuto dopravnímu prostředku propadl.

Hold Janu Kašparovi a uvedení Vincence Chomráka mezi zakladatele dopravy

Pardubice vzdaly hold Janu Kašparovi
Řady zakladatelů dopravy rozšířil průkopník cyklistiky Vincenc Chomrák

Výročí narození pardubického rodáka a průkopníka české aviatiky Jana Kašpara je už popáté důvodem k oslavám DNE DOPRAVY. Projekt, který začal rekonstrukcí Kašparovy hrobky v roce 2013, se postupně rozrostl do největšího národního dopravního projektu. Připomíná hned několik zakladatelů dopravy v českých zemích, jejichž řady letos rozšířil další Pardubák - průkopník cyklistiky a motorismu Vincenc Chomrák.

Letošní DEN DOPRAVY rozšiřuje řady zakladatelů dopravy v českých zemích

Jubilejní pátý ročník národního dopravního projektu DEN DOPRAVY pokračuje ve svých tradicích, ale také rozšiřuje počty zakladatelů dopravy v českých zemích. K aviatiku Kašparovi, železničáři Pernerovi a dalším se přidává pardubický rodák Vincenc Chomrák – průkopník cyklistiky a motorismu a majitel první autoškoly v Rakousku-Uhersku.

Největší dopravní projekt DEN DOPRAVY ČR 2017 vstupuje do jubilejního pátého ročníku

DEN DOPRAVY ČR 2017 se za pět let své existence stal největším dopravním projektem v České republice. Z původně regionální akce stal prestižní národní projekt, který se již několik let koná pod záštitou významných osobností včetně prezidenta České republiky Miloše Zemana. Letošní jubilejní ročník připomene nejen aviatika Jana Kašpara a další zakladatele dopravy v českých zemích, ale všímá si i 200. výročí jízdního kola. A to slibuje zajímavý program.

90. VÝROČÍ ÚMRTÍ AVIATIKA JANA KAŠPARA

Pardubice vzpomínaly na Jana Kašpara

Pardubice, 2. března 2017 – Památku průkopníka aviatiky Ing. Jana Kašpara přišly uctít desítky lidí. Na odvážného muže vzpomněli v den 90. výročí jeho úmrtí. U hrobu Jana Kašpara na Městských hřbitovech v Pardubicích květiny položili představitelé města, Společnosti Jana Kašpara, ale i veřejnosti. Uctít památku Jana Kašpara se rozhodli i studenti pardubické dopravní fakulty. Další lidé se pak zapojili do symbolického průvodu městem.

Aviatik Jan Kašpar se dočkal. Vítej v Pardubicích, Jeníku!

Pardubice, 16. ledna 2017 – Téměř devadesát let po jeho úmrtí se průkopník aviatiky a pardubický rodák Jan Kašpar dočkal. Jeho rodné město Pardubice je prvním místem na světě, které instalovalo figurální sochu velkého letce. Ta pochází z dílny mezinárodně uznávaného sochaře Františka Bálka. Na její výrobu přispělo nejen město Pardubice, ale i široká veřejnost prostřednictvím projektu „Dar na sochu Jana Kašpara“.

Na sochu Jana Kašpara přispívali i návštěvníci Aviatické pouti

Pardubice, 30. května 2016 – O uplynulém víkendu darovali lidé další finanční prostředky na sochu Ing. Jana Kašpara. Stalo se tak v rámci Aviatické pouti, na které její návštěvníci přispěli celkovou částkou devět a půl tisíce korun. Za dar děkoval i aviatik Jan Kašpar osobně.

DEN DOPRAVY 2016: První dary na sochu Ing. Jana Kašpara

Důstojný pomník pardubického rodáka a průkopníka české aviatiky Ing. Jana Kašpara je zase o kousek blíž svému cíli. Právě dnes, v rámci programu akce DEN DOPRAVY ČR, se totiž na „kontě Jana Kašpara“ sešly první finanční dary. Tím ale projekt nekončí, právě naopak. V rámci letošního ročníku DNE DOPRAVY ČR se na třídě Míru v Pardubicích uskutečnil happening, který měl svou oficiální i kulturní část. Společnost Jana Kašpara, která DEN DOPRAVY ČR už čtvrtým rokem pořádá, totiž spustila projekt DAR NA SOCHU ING. JANA KAŠPARA, prvního českého aviatika.

DEN DOPRAVY 2016: Pardubice vzdaly hold Janu Kašparovi

Vojenské letouny nad hlavami, květinový dar od prezidenta a první finanční dary na sochu Ing. Jana Kašpara. Takový byl letošní ročník DNE DOPRAVY. Pardubice jím vzdaly poctu průkopníkovi aviatiky a pardubickému rodákovi Janu Kašparovi, který se narodil před 133 lety a před 105 lety podnikl svůj legendární dálkový přelet z Pardubic do Prahy.

DEN DOPRAVY 2016: Happening s překvapením a světovým unikátem

Happening na třídě Míru i pietní shromáždění, takový bude letošní DEN DOPRAVY ČR. Čtvrtý ročník akce vzdá poctu průkopníku aviatiky Janu Kašparovi, který v posledních týdnech doslova „hýbe“ Pardubicemi. A přitom od jeho narození uplynulo už 133 let… Právě 133. výročí narození pardubického rodáka a české aviatika Jana Kašpara, ale zároveň také 105. výročí jeho legendárního přeletu z Pardubic do Prahy, je mottem letošního ročníku Dne dopravy. Pořadatelé připravili na pátek 20. května tradiční pietní akt, ale také happening na třídě Míru s několika překvapeními a jedním světovým unikátem.

DEN DOPRAVY 2016: Oslavy vzdají hold Janu Kašparovi i dalším velikánům dopravy

Už počtvrté si Pardubice a Pardubický kraj připomenou význam a odkaz osobností, které se zasloužily o rozvoj dopravy nejen v našem regionu, ale i v českých zemích. Letošní program DNE DOPRAVY se věnuje především dvěma výročím průkopníka aviatiky Jana Kašpara. Koná se u příležitosti 133. výročí jeho narození a také 105. výročí jeho slavného letu z Pardubic do Prahy.

V Chrudimi si připomněli 222 let od narození Josefa Ressela

Právě dnes, 29. června, uplynulo 222 let od narození vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela. Památku muže, který dobyl svět nejen na vodě, ale mnoha svými technickými novinkami i na souši, si připomněli u jeho pomníku v rodné Chrudimi. Květinu to položili nejen představitelé tohoto města, ale také náměstek hejtmana Pardubického kraje a předseda Společnosti Jana Kašpara, která vzpomínku uspořádala.

Vzpomínka na opomíjeného aviatika

Cihak pietni akt 1Komorní vzpomínkou na možná trochu opomíjeného aviatika Eugena Čiháka si Společnost Jana Kašpara připomněla jeho 130. výročí narození. První český letecký konstruktér a pilot patří mezi tzv. zakladatele dopravy v českých zemích, pravidelně jej připomíná i květnový DEN DOPRAVY. V rámci kulatého výročí se ale Společnost Jana Kašpara k jeho hrobu na pardubických hřbitovech vrátila.

Společnost Jana Kašpara zorganizovala vzpomínkový akt, který připomněl památku aviatika a oceňovaného prvního českého leteckého konstruktéra Eugena Čiháka. Položením květin na jeho hrobu na Městských hřbitovech v Pardubicích tak připomněla 130. výročí Čihákova narození. Ten se narodil 31. května 1885 ve Vinkovicích v Chorvatsku. „Pietní akt jsme sice uspořádali v pátek 29. května, ale je v tom určitý úmysl. Chceme veřejnosti včas sdělit informaci, že vedle Jana Kašpara tu působil i další významný průkopník aviatiky a že i on má své výročí. Pokud budou lidé chtít, mají příležitost přijít třeba při nedělní procházce na hřbitov a na Čiháka vzpomenout položením květin či zapálením svíčky,“ říká předseda Společnosti Jana Kašpara dr. Jiří Kotyk.

Eugen Čihák absolvoval pardubickou reálku, poté přestoupil na Obchodní akademii v Chrudimi a Českoslovanskou obchodní akademii v Praze. Studia ukončil v roce 1906, o rok později absolvoval vojenskou službu jako jednoroční dobrovolník u tyrolských myslivců. První letecké pokusy podnikal se svým bratrem Hugonem a bratrancem Janem Kašparem, nejprve na letadle značky Saulnier, později na letounech své vlastní konstrukce. Od roku 1911 byl členem Aviatického družstva v Pardubicích. Pořádal veřejné letecké produkce, od července 1911 až do května 1914 jich zrealizoval 33. V květnu roku 1912 získal jako v pořadí 4. český pilot mezinárodní pilotní diplom. Pracoval u Československých aerolinií jako letecký mechanik a správce leteckého provozu na letišti v Kbelích a Ruzyni. Zemřel v noci ze 7. na 8. května 1958. In memoriam získal roku 1962 ocenění Mezinárodní leteckou federací v Paříži jako první český letecký konstruktér.

Společnost Jana Kašpara vznikla před několika jako nezisková organizace s cílem propagovat a uchovávat památku prvního českého aviatika Ing. Jana Kašpara. Později se začala cíleně věnovat také dalším průkopníkům dopravy s vazbou na město Pardubice – Eugenu Čihákovi, staviteli prvního bezmotorového letounu a milovníkovi všech technických novinek baronu Arturu Krausovi či projektantovi a staviteli železnic Ing. Janu Pernerovi. V letošním roce Společnost Jana Kašpara připojila další aktivitu. V rámci podpory Pardubického kraje jako kolébky dopravy „přibrala“ i rodáka z Chrudimi, který dosáhla světového významu, vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela.

Josef Ressel slaví 222 let. Rodák z Chrudimi, který dobyl svět

Josef ResselLetos na konci června uplyne 222 let od narození jednoho z velikánů dopravy, kterého světu dal Pardubický kraj. Roku 1793, přesně 29. června, se v Chrudimi v česko-německé rodině narodil Josef Ressel. Jeho vynález lodního šroubu znamenal průlom v lodní dopravě. Resslovo jméno tak zná celý svět.

Projekt DEN DOPRAVY ČR každoročně uctívá památku průkopníků v dopravě. Letos poprvé mezi čtveřici Kašpar, Perner, Čihák a baron Kraus přibylo jméno další - Josef Ressel. Jeho památku se rozhodla uctít Společnost Jana Kašpara, která se dlouhodobě stará o místa posledního odpočinku významných rodáků na Městských hřbitovech v Pardubicích a organizuje pietní akty. Ressel zde sice pohřben není, ale svým životním dílem dokázal dobýt svět a svým mezinárodním významem stojí mezi průkopníky dopravy v čele. Společnost Jana Kašpara v rámci 222. výročí Resselova narození proto plánuje vzpomínkovou akci v rodné Chrudimi a uvažuje i o uctění památky na mezinárodním poli.

Josef Ressel je dalším dokladem toho, že Pardubický kraj je skutečně kolébkou dopravy. Zrodila se tu celá plejáda mužů, bez kterých by dnešní technický svět nemohl existovat. Anebo by na jejich místě byli muži jiní a Pardubický kraj by pak ztratil svou unikátnost a ve svém důsledku i možnost určité propagace v rámci cestovního ruchu,“ je přesvědčen náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek.

Ke 222. výročí narození Josefa Ressela plánuje Společnost Jana Kašpara organizaci dvou aktivit. První v den výročí narození Josefa Ressela v jeho rodišti v Chrudimi, následně ve Vídni, kde před tamní technickou univerzitou stojí socha Josefa Ressela. Ke spolupráci se jako první přihlásil jménem Pardubického kraje právě náměstek hejtmana Jaromír Dušek, aktivitu okamžitě podpořil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Připojil se i starosta města Chrudim Petr Řezníček, který je samozřejmě na chrudimského rodáka pyšný.

Jsme velmi rádi za tento nápad a rádi se budeme na jeho realizaci podílet. Jméno Josefa Ressela totiž skutečně zná celý svět. A ve Vídni nakonec nemusí jít jen o vzpomínkový akt, ale i o propagaci cestovního ruchu, navázání spolupráce s městem Vídeň, ale i tamní technickou univerzitou,“ vysvětluje krajský náměstek pro dopravu Jaromír Dušek.

Josef Ressel se narodil v Chrudimi, studoval v Linci a později byl přijat na dělostřeleckou školu v Českých Budějovicích. Důstojník se z něj ale nestal, byl příliš tělesně slabý. Chtěl studovat medicínu, nakonec ale získal stipendium na lesnickou akademii. Pracoval jako lesník na území dnešního Chorvatska a Slovinska. Na řece Krka pak poprvé testoval svůj vynález, který znamenal převrat v lodní dopravě.

První pokusy s lodním šroubem učinil už v roce 1820, o rok později se přesunul do Terstu. Patent získal v roce 1827, ale teprve v roce 1866 mu vynález lodního šroubu oficiálně uznala Akademie věd ve Washingtonu. Příští ročník Dne dopravy ČR 2016 tak bude ve znamení 150. výročí uznání Resselova lodního šroubu,“ říká Jiří Kotyk, předseda Společnosti Jana Kašpara.

Chrudimák Josef Ressel není jen vynálezcem lodního šroubu. Vynalezl mimo jiné i pneumatickou potrubní poštu, buzolu, zařízení pro parní vyluhování barviv, kuličkové ložisko bez mazání nebo třeba šroubový lis na výrobu vína či oleje. Resslův portrét a motiv lodního šroubu se dostal i na rakouskou bankovku, československou poštovní známku či známku vydanou slovinskou poštou.

Kašparovo muzeum představilo své plány

Den dopravy Letecké muzeum 1V Pardubicích vyvrcholil program DNE DOPRAVY ČR 2015. Třetí ročník projektu, který prezentuje Pardubice a Pardubický kraj jako kolébku dopravy, nabídl nejen dopolední pietní akt u hrobů zakladatelů dopravy v českých zemích, ale také představil nově vzniklý spolek Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara.

Právě Ing. Jan Kašpar byl impulsem k založení tradice Dne dopravy. První ročník se totiž konal v den 130. výročí narození tohoto pardubického rodáka a prvního českého aviatika. A přestože se program Dne dopravy rok od roku mění, stálice Jan Kašpar zůstává. „Podařila se nám v podstatě unikátní věc, když jsme se dohodli s dalšími organizacemi a sdruženími propagujícími Ing. Jana Kašpara a vytvořili jednotný projekt. Vznikl nový spolek Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara,“ říká Jiří Kotyk, předseda Společnosti Jana Kašpara, která byla iniciátorem sjednocení. Do spolku kromě Společnosti Jana Kašpara vstoupilo Sdružení Aviatické pouti, AeroPark Pardubice a také Východočeský letecký archiv Čepí. Právě v tomto archivu bylo uloženo několik zajímavých exponátů, které jsou nyní vystaveny v rámci expozice na pardubickém letišti. Ta nabízí také letuschopnou repliku Kašparova Bleriotu či letounu Wright nebo třeba bombardovací letoun DFW C V. „Činnost nového spolku ovšem nespočívá v provozování muzea, chceme se aktivně podílet na šíření památky a odkazu Ing. Jana Kašpara. Naším prvním cílem je jednoznačně podpořit záměr města Pardubice na pojmenování prostoru u bývalého hotelu Veselka jako náměstí Jana Kašpara a chceme být iniciativní při realizaci důstojného pomníku tomuto letci,“ dodává Jiří Kotyk.

V rámci odpoledního programu Dne dopravy se také pořadatel této akce, Společnost Jana Kašpara, rozhodla udělit čestného členství ve Společnosti panu Edouardovi Perrovi. Tento mladý muž je synem praneteře Jana Kašpara paní Evy Perrové a stejně jako ona se podílí na udržování památky Ing. Jana Kašpara. Společnost předala také děkovné listy osobnostem, které projekt Den dopravy 2015 aktivně podporují.

 

DEN DOPRAVY 2015: Hold průkopníkům dopravy Pardubice vzdaly už potřetí

den dopravy 2015 6Ani nepříliš vlídné počasí nepřekazilo slavnostní atmosféru letošního ročníku DNE DOPRAVY ČR 2015. Na Městských hřbitovech v Pardubicích se sešla veřejnost, aby společně s rodinou a představiteli kraje, města a dalších institucí uctila památku prvního českého letce Ing. Jana Kašpara. A nejen jeho, hosté se také poklonili památce dalších zakladatelů dopravy.

Při pietním aktu zazněly zdravice přítomných hostů i státní hymna a pak už se v tichosti pokládaly květiny na hrob, kde čestnou stráž drželi příslušníci české armády. „Připomínáme si 132. výročí narození průkopníka aviatiky Jana Kašpara. Domnívám se, že důležité události historie pochopíme nejlépe tváří tvář osudům těch, kteří se stali účastníky jejích klíčových momentů. To nám umožňuje každý rok i Den dopravy, věnovaný právě prvnímu českému letci,“ uvedl ve své zdravici hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Na svého prastrýce zavzpomínala paní Eva Perrová se synem, slova úcty do Pardubic poslali třeba i prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáček, ministr obrany Martin Stropnický či ministr dopravy Dan Ťok, který ve své zdravici vyslovil i jedno přání směřující do současnosti: „Moc bych si přál, aby v oblasti dopravy panovala alespoň v několika klíčových otázkách shoda napříč celým politických spektrem. Prospělo by jí to. Také tím budeme vytvářet větší prostor a možnosti růstu novým velkým osobnostem dopravy, jakými byli i čtyři připomínané pardubické ikony. Česká republika si výrazné nové tváře zaslouží.“

Eugen Čihák

Připomínanou pardubickou ikonou byl kromě Jana Kašpara také jeho bratranec, blízký spolupracovník a konstruktér Eugen Čihák. Dne 31. května letošního roku uplyne 130 let od jeho narození. „Eugen Čihák je tak trochu opomíjenou postavou, přestože bez jeho pomoci by aviatik Kašpar pravděpodobně své lety jen těžko uskutečňoval,“ domnívá se předseda Společnosti Jana Kašpara Jiří Kotyk. Čihák se narodil roce 1885 v Chorvatsku, reálku však absolvoval už v Pardubicích, poté studoval na obchodní akademii v Chrudimi a v Praze. V roce 1908 začal spolupracovat se svým bratrancem Janem Kašparem a bratrem Hugonem a podnikali první aviatické pokusy. Eugen uskutečnil první lety v roce 1910 na letounu Saulnier, který s bratrem koupili ve Francii. Později už Čihák létal na letounech vlastní konstrukce. V květnu roku 1912 získal jako v pořadí 4. český pilot mezinárodní pilotní diplom, in memoriam získal v roce 1962 ocenění Mezinárodní leteckou federací v Paříži jako první český letecký konstruktér.

Zakladatelé dopravy

Účastníci pietního aktu položili květiny také u hrobky barona Artura Krause, stavitele prvního bezmotorového letounu a nadšence pro všechny technické i sportovní novinky. Rodinná hrobka Krausů je stejně jako hrob Jana Kašpara či Eugena Čiháka zařazen do naučné stezky Hroby zakladatelů v českých zemích, která byla slavnostně zprovozněna v rámci loňského ročníku Dne dopravy.

Posledním z jejích zastavení je hrob projektanta a stavitele železnic Ing. Jana Pernera. V roce 2015 se konají celoroční oslavy ROK JANA PERNERA u příležitosti 200. výročí narození a zároveň 170. výročí úmrtí tohoto muže. DEN DOPRAVY 2015 je také součástí těchto oslav. „Myslím, že oslavy Roku Jana Pernera jsou tím nejmenším, čím můžeme v dnešní době Janu Pernerovi za jeho práci poděkovat,“ je přesvědčen náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. Naráží tím na skutečnost, že Perner projektoval trať z Olomouce do Prahy právě přes Pardubice a předurčil tak průmyslový rozvoj města, které se dnes pyšní tím, že je klíčovým dopravním uzlem České republiky.

„Pokorně věřím, že by tito významní zakladatelé a průkopníci moderních způsobů dopravy ocenili směr, kterým se Pardubice vydaly, aby konečně využily svojí ojedinělé polohy a dokázaly maximálně využít spojení silniční, železniční, letecké i vodní dopravy,“ vyjádřil se k odkazu zmiňované čtveřice průkopníků dopravy primátor města Pardubic Martin Charvát. Předseda Společnosti Jana Kašpara dr. Jiří Kotyk na závěr ještě doplnil jméno páté: „Den dopravy připomíná Pardubice a Pardubický kraj jako kolébku dopravy. Krátkou vzpomínku jsme proto věnovali také Josefu Resselovi, vynálezci lodního šroubu. Sice na městských hřbitovech jeho hrob nenajdeme, ale narodil se jen malý kousek odtud, v Chrudimi.“

Poděkování

Záštitu nad letošním ročníkem Dne dopravy převzali prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, ministr dopravy Dan Ťok, ministr obrany Martin Stropnický, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek a primátor města Pardubic Martin Charvát.

Partnery akce jsou Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, město Pardubice, Středočeský kraj, společnost East Bohemian Airport, a.s., společnost České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, společnost Elektrifikace železnic Praha a.s., společnost ARRIVA, společnost ENTERIA a.s., Ředitelství vodních cest ČR a Dopravní podnik města Pardubic. Mediálním partnery jsou Český rozhlas Pardubice a Deník.

Pořadatelé akce DEN DOPRAVY 2015 Společnost Jana Kašpara, z.s., Společnost Jana Pernera, z.s. a Dopravní centrum České republiky děkují všem uvedeným za podporu.

Dopravní Pardubice už zítra!

Středa 20. května 2015 bude Dnem D, neboli DNEM DOPRAVY 2015. Kolébka dopravy, město Pardubice si připomene výročí narození aviatika Jana Kašpara i další osobnosti, které se podílely na rozvoji dopravy v českých zemích. Pardubický kraj jich světu nabídl hned několik.

Aviatické menu nebo Drink Jana Kašpara dochutí dopravní festival

Stejně jako v předchozích letech je i tentokrát DEN DOPRAVY 2015 plný doprovodných akcí. A protože impulsem k jeho založení bylo jubileum pardubického rodáka a průkopníka aviatiky Ing. Jana Kašpara, je mu věnován i doprovodný program. Jeho součástí je nabídka pardubických barů, hospod a restaurací na Drink Jana Kašpara a Aviatické menu.

Den dopravy už potřetí uctí památku zakladatelů dopravy v českých zemích

Rok 2015 je rokem zakladatelů dopravy v českých zemích. Jejich památku uctí také už tradiční květnová akce – DEN DOPRAVY ČR 2015 a kde jinde by se tak mělo stát, než v kolébce dopravy. Pardubický kraj dal světu takové osobnosti jako je průkopník aviatiky Jan Kašpar, konstruktér a Kašparův spolupracovník Eugen Čihák, projektant a stavitel železnic Jan Perner, propagátor všeho nového baron Artur Kraus nebo vynálezce lodního šroubu Josef Ressel.

Buďte kreativní a zapojte se do oslav Jana Kašpara - Výzva barům a restauracím

Stejně jako v loňském roce si Pardubice i letos připomínají výročí pardubického rodáka a průkopníka české aviatiky Ing. Jana Kašpara, dne 20. května 2015 uplyne 132 let od jeho narození. V měsíci květnu vyvrcholí oslavy narození Jana Kašpara akcí DEN DOPRAVY 2015, do které se kromě Společnosti Jana Kašpara zapojila celá řada osobností.

Den dopravy 2015 se blíží

Město perníku, město koní, město dopravy. Takové jsou Pardubice. Jsou křižovatkou dopravních cest a místem, které dalo nejen českým zemím celou řadu významných osobností. Mužů, kteří se zasloužili o rozvoj dopravy. A právě tyto velikány oslavuje i DEN DOPRAVY 2015. Jeho už třetí ročník se uskuteční v tradičním termínu 20. května, tedy v den výročí narození aviatika Jana Kašpara.

Restaurace a bary projevily velkou dávku humoru a kreativity v přípravě Aviatického menu

Pardubice, 23. května 2014 – Společnost Jana Kašpara vyzvala pardubické bary, kavárny a restaurace, aby se zapojily do oslav výročí narození průkopníka českého letectví Ing. Jana Kašpara. Několik desítek z nich se výzvy chopilo a připravilo Aviatické menu nebo Drink Jana Kašpara. Pardubáci tak mohou až do konce týdne ochutnat třeba drinky „Spitfire“ či „Hořící aviatik“, nebo si pochutnat na řízku „Blériot“ a steaku „Ranvej“.

„Zájem provozovatelů restaurací a barů nás velmi mile překvapil. A ještě více nás překvapila jejich fantazie a kreativita. Někteří svou nabídku vzali vážně, jiní do toho šli s dávkou recese a zábavy,“ hodnotí projekt předseda Společnosti Jana Kašpara dr. Jiří Kotyk. Tuto Společnost k nápadu přivedl sám Ing. Jan Kašpar, který byl v době svého života známým bohémem a návštěvníkem pardubických hospůdek. „Poprvé jsme zkusili menu a drinky nabídnout v loňském roce při prvním ročníku Dnu dopravy. Už tehdy o to byl zájem, tak jsme to letos zkusili znovu. A zájem mezi restauracemi byl ještě větší,“ dodal Kotyk.

Restaurace a bary, kde můžete vybrané originální drinky a menu ochutnat až do neděle 25. května, jsou označeny plakáty s motivem Jana Kašpara. Seznam restaurací je také vyvěšen na webu či facebooku Společnosti Jana Kašpara. Namátkou jsou mezi nimi restaurace Potrefená Husa, Tenis Club, Pod Vinicí, Žralok či dokonce čínská restaurace U bílého koníčka. Drinky pak nabízí třeba Patapuf, Martinis Bar, Quentins Bar, Road Café a celá řada dalších. 

Den dopravy 2014 oslavil velikány v oboru dopravy

Pardubice, 20. května 2014 – Druhý ročník akce DEN DOPRAVY 2014 navázal na loňskou úspěšnou premiéru a vzdal poctu velikánům a průkopníkům v oblasti dopravy. Den dopravy se stal první akcí v Pardubicích, nad kterou převzal záštitu prezident České republiky Miloš Zeman a kterou podpořily špičky české politiky. Přesto jména Jan Kašpar, Eugen Čihák, baron Artur Kraus či Jan Perner byla skloňována nejčastěji.

Den dopravy 2014 se totiž nesl v duchu oslav čtyř pardubických osobností, průkopníků v oblasti dopravy. Datum konání, 20. května 2014, je inspirován 131. výročím narození českého aviatika Jana Kašpara, ale letos tento den patřil i dalším. Poctu vzdala odborná i široká veřejnost i zakladateli bezmotorového létání a řediteli Kašparových letů (a také zakladateli lidové hvězdárny a průkopníkovi v oblasti sportu) baronu Arturu Krausovi, Kašparově bratranci a staviteli letadel Eugenu Čihákovi a projektantovi železničních tratí Janu Pernerovi. „Den dopravy je oslavou všech lidí, kteří napomohli rozvoji dopravy v českých zemích. Je nutné připomenout, že celá řada z nich byli rodáci z Pardubic nebo blízkého okolí a možná i díky nim se Pardubice staly důležitou křižovatkou všech dopravních cest,“ prohlásil předseda pořádající Společnosti Jana Kašpara dr. Jiří Kotyk.

Záštitu nad akcí Den dopravy převzali mimo jiné i ministři dopravy a obrany, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a představitelé krajské a městské samosprávy. Ovšem tu nejvyšší poctu akci udělil prezident Miloš Zeman. Přestože se sám nemohl programu Dne dopravy zúčastnit, poslal květinový dar na hrob Jana Kašpara. Právě tam, vzpomínkovým aktem na průkopníky dopravy, začínal celodenní program Dne dopravy.

Na samém startu programu bylo slavnostní odhalení nové naučné stezky, která zájemce provede po Městských hřbitovech v Pardubicích a navede je k místům, kde jsou uloženy ostatky Jana Kašpara, Eugena Čiháka, barona Artura Krause či Jana Pernera. „V loňském roce jsme si připomněli 130. výročí narození aviatika Jana Kašpara, letos slavíme 160 let od narození vynálezce a ředitele prvních Kašparových letů barona Artura Krause a v roce 2015 uplyne 200 let od narození stavitele železničních tratí Jana Pernera. Všechny tyto osobnosti jsou nerozlučně spjaty s naším regionem, a proto jsem neváhal a s nadšením podpořil konání akce DEN DOPRAVY 2014, která všem třem pánům vzdává poctu,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek, který se společně se starostou Městského obvodu Pardubice V Jiřím Hájkem ujal slavnostního odhalení stezky. „Náš městský obvod se už v minulém roce finančně podílel na rekonstrukci hrobky rodiny Kašparových, kterou Společnost Jana Kašpara veřejnosti předala v den 130. výročí narození Jana Kašpara. Rok 2013 by se tak dal nazvat Rokem Jana Kašpara, letošní rok naopak slavíme jako Rok Artura Krause. Této osobnosti vzdávám hold velmi rád. Díky němu máme v obvodu jedinou hvězdárnu v Pardubicích,“ prohlásil starosta Jiří Hájek.

Po odhalení naučné stezky se hosté přemístili k rodinné hrobce Ing. Jana Kašpara. Vzpomínkový akt zahájil přelet letounů JAS 39 Gripen, kterým Armáda České republiky vzdala nejvyšší poctu průkopníkovi českého letectví. „Přítomnost letounů Armády České republiky ve vzdušném prostoru naší země a jeho ochrana je jedním ze symbolů naší státní suverenity. Posilování obranyschopnosti České republiky ve všech oblastech, letectvo nevyjímaje, zvyšuje náš kredit v řadách spojenců ze Severoatlantické aliance. Letectvo zároveň poskytuje i velmi významný příspěvek k ochraně jejich zájmů. Následníci Jana Kašpara tak stále s úspěchem šíří jeho nezapomenutelné dědictví,“ prohlásil ve své zdravici ministr obrany Martin Stropnický.

Hosté vzpomínkového aktu na Městských hřbitovech se přesunuli také k hrobům Eugena Čiháka, Jana Pernera a barona Artura Krause, kde položili květiny a vzpomněli na činy, které tito průkopníci v mnoha oblastech učinili. Hrobka Artura Krause, vybudovaná podle návrhu architekta Schmoranze, byla veřejnosti otevřena zcela výjimečně. Je totiž v soukromých rukách potomků barona Krause. Kdo tuto výjimečnou událost nestihl, může k prohlídce využít den 160. výročí narození barona Artura Krause, tedy sobotu 2. srpna 2014.

Odpolední program Dne dopravy se odehrával na pardubickém nádraží. Slavnostně tu bylo otevřeno Dopravní centrum České republiky. Tento akt byl doprovázen program pro širokou veřejnost, kterou pravděpodobně nejvíce zaujal letoun Bleriot. Právě s tímto typem stroje podnikl Ing. Jan Kašpar svůj první dálkový přelet z Pardubic do Prahy. Před 102 lety startoval z prostoru dnešního 3. nástupiště. Kromě Bleriotu se představily i firmy a subjekty z oblasti dopravy. Prezentována tu byla např. silniční technika, zájemci si mohli sami vytisknout jízdenky nebo se seznámit s dopravními prostředky dávných Keltů. 

Dopravní centrum České republiky bylo slavnostně otevřeno

Pardubice, 20. května 2014 – Za účasti celé řady osobností a zástupců firem působících v oblasti dopravy bylo dnes slavnostně otevřeno DOPRAVNÍ CENTRUM ČESKÉ REPUBLIKY. Stalo se tak v rámci 2. ročníku Dne dopravy 2014, který vzdává hold průkopníkům české aviatiky a železniční dopravy.

Dopravní centrum České republiky je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora a rozvoj dopravy a dopravních systémů i cestovního ruchu a také sdružování institucí působících v oblasti dopravy. Centrum, sídlící v nedávno otevřeném knihkupectví Mozaika, nabízí také široké spektrum možností prezentace společnostem a institucím působícím v oblasti dopravy.

Patrony nového Dopravního centra České republiky se stali náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek a poslanec Martin Kolovratník, který tu zastupoval ministra dopravy Antonína Prachaře. Oba Dopravnímu centru přáli úspěch. „Obnovení prodejny knih na nádraží a spojení s dopravním centrem je úžasný nápad. Přál bych si, aby bylo dopravní centrum nejen prezentací města Pardubic, ale i kraje v rámci České republiky i celé Evropy a aby všichni, kteří přijedou náš region navštívit, poznali prostřednictvím informací, které zde získají, krásy naší republiky," pronesl při otevření centra náměstek hejtmana Jaromír Dušek, na jehož slova navázal i poslanec Martin Kolovratník: „Je skvělé, že vznikl takový drobný, ale velmi důležitý projekt. Že na pardubickém nádraží nezanikne krásné historické knihkupectví, které nejenže naváže na mnohaletou tradici, ale ještě navíc tu svou působnost tímto způsobem rozšíří. Může to být i inspirace pro budoucí majitele nádraží, pro jejich podnikatelské záměry nejen ve východních Čechách, ale v celé České republice.“

Svou činnost Dopravní centrum České republiky zahájilo v den výročí narození českého aviatika Ing. Jana Kašpara na místě, které je s ním – ale i dalšími osobnostmi – úzce spjato. A to na pardubickém vlakovém nádraží, kde Jan Kašpar míval v prostoru dnešního třetího nástupiště hangár a odkud podnikal své lety. Zároveň je nádraží místem, které by nikdy nevzniklo, kdyby Jan Perner nepřivedl dráhu do Pardubic.

Partnery Dopravního centra České republiky se stala celá řada firem a institucí. Svou činnost a své produkty tu prezentují např. České dráhy, Správa dopravní železniční cesty, společnost provozující civilní část mezinárodního letiště v Pardubicích East Bohemian Airport a.s., Dopravní podnik města Pardubice, Ředitelství vodních cest ČR, Povodní Labe či dopravní společnosti ARRIVA a TELMAX. Právě tito jmenovaní byli prvními subjekty, které služeb Dopravního centra využily a prezentovaly tu své projekty.

Dopravní centrum České republiky sídlí v hale Hlavního nádraží v Pardubicích a to v prostorách knihkupectví MOZAIKA, které je informačním pointem ve vstupní bráně do východních Čech. MOZAIKA unikátně nabízí i literaturu s dopravní tématikou, je tu možné zakoupit na 70 titulů o železnici, letectví, silniční síti či třeba vodních stavbách. 

Drink Jana Kašpara nebo Aviatické menu připraví na třicet hospod

Pardubice, 15. května 2014 – Stejně jako v loňské roce si Pardubice i letos připomínají výročí narození průkopníka české aviatiky a pardubického rodáka Jana Kašpara. Stejně jako v loňském roce se do doprovodného programu mohou zapojit bary a restaurace. Stejně jako v loňském roce budou míchat stylový „Drink Jana Kašpara“, nebo připraví „Aviatické menu“.

Kreativitě jednotlivých barů a restaurací se meze nekladou. Originalitu nabídky můžou hosté ohodnotit od 19. do 25. května téměř ve 30 provozovnách v celých Pardubicích. Jsou mezi nimi i známé bary a restaurace jako Tenis Klub, Che´s Bar, Patapuf, Martini´s Bar, Road Café, Quentins Bar, ale také třeba restaurace Potrefená Husa, kavárna Bajer či dokonce čínská restaurace U Koníčka nebo Cukrárna na třídě Míru. „Jan Kašpar byl výraznou postavou Pardubic. Pocházel z rodiny hoteliéra a majitele legendárního hotelu Veselka Františka Kašpara a jeho zálibu v návštěvách barů, kaváren a hospůdek znaly celé Pardubice. To nás inspirovalo vyzvat místní restaurace a bary ke spolupráci,“ prozradil Jiří Kotyk, předseda Společnosti Jana Kašpara.

Kompletní seznam zapojených barů, restaurací a hospod bude zveřejněn na webových stránkách Společnosti Jana Kašpara a facebooku, kde může veřejnost sdělovat své názory na nabídku drinků a aviatického menu.

Zájemci z řad provozovatelů barů a restaurací se stále ještě mohou přihlásit na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či facebooku www.facebook.com/spolecnostjanakaspara

Pomozte nám vytvořit v Pardubicích prvorepublikovou atmosféru a naplnit naše heslo: Pardubice – město, které letí! Ukažte světu, kde to nejvíc „lítá“! 

Akce se koná jako součást doprovodného programu DNE DOPRAVY 2014, který vzdává poctu osobnostem a průkopníkům v oblasti dopravy. Oslavovat se bude nejen Jan Kašpar, ale také baron Artur Kraus – vynálezce, průkopník mnoha oborů, zakladatel lidové hvězdárny v Pardubicích, ředitel Kašparových letů a stavitel prvního bezmotorového letounu, tzv. ornitoptéry. Program připomene také konstruktéra a Kašparova bratrance Eugena Čiháka či stavitele železničních tratí Jana Pernera. Hlavní program se uskuteční v úterý 20. května 2014, v den 131. výročí narození Jana Kašpara. 

Druhý ročník DNE DOPRAVY se blíží

Pardubice, 14. května 2014 – Pocta velikánům z oblasti dopravy a potvrzení Pardubic jako křižovatky dopravních cest – tak by mohlo znít motto 2. ročníku DEN DOPRAVY 2014. Společnost Jana Kašpara jej ve spolupráci se svými partnery připravila na již tradiční termín 20. května, kdy si nejen krajské město připomíná výročí narození svého velkého rodáka, aviatika Jana Kašpara.

DEN DOPRAVY 2014 navazuje na loňský úspěšný ročník, který byl především oslavou 130. výročí narození průkopníka českého letectví Ing. Jana Kašpara. Vzpomínkový akt u zrenovované rodinné hrobky na Městských hřbitovech byl ale jen prvním krokem k založení tradice Dne dopravy. V letošním a dalších letech se totiž ze Dne dopravy stává oslava všech regionálních osobností, které napomohly Pardubicím propojit všechny druhy dopravy. „Pardubický kraj patří co do rozlohy k těm menším regionům České republiky, významem ale celou řadu z nich přesahuje. Tvář našeho kraje utváří mnoho mezinárodních kulturních a sportovních akcí, několik památek zapsaných na seznamu UNESCO včetně jediného živého tvora – starokladrubského koně, a také celá řada osobností, která ovlivnila rozvoj českých zemí. Kromě hudebních skladatelů, sportovců či vynálezců jsou to i osobnosti z oblasti dopravy, které si letošní ročník DNE DOPRAVY připomíná,“ prohlásil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Na slova hejtmana navázal i jeho náměstek zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek: „Pardubice a Pardubický kraj mají ideální polohu v rámci České republiky a propojení dálniční sítě s leteckou, železniční a vodní dopravou je ohromný potenciál. Vděčíme za to mnoha historickým osobnostem – bez Jana Pernera bychom neměli železnici, bez Jana Kašpara by se tu možná nelétalo a mohl bych takto pokračovat.“

Pořadatelé letos složí poctu aviatiku Janu Kašparovi, staviteli železnice Janu Pernerovi a v neposlední řadě i baronu Arturu Krausovi, jehož „rok“ se letos slaví. Na barona Krause se trochu zapomíná, přestože to byl zakladatel bezmotorového létání, ředitel Kašparových letů a také vynálezce, sběratel a průkopník v mnoha oborech lidské činnosti.

„Program Dne dopravy začne v dopoledních hodinách pietní vzpomínkou na Městských hřbitovech, kde položíme květiny k hrobu Jana Kašpara a Jana Pernera, ale také vzdáme poctu baronu Arturu Krausovi. Podařilo se nám domluvit se soukromým vlastníkem hrobky rodiny Krausových a otevřít ji veřejnosti. Nejenže se budeme moci poklonit památce Artura Krause, ale navíc obdivovatelé architektury budou mít možnost nahlédnout do interiérů stavby, kterou navrhl architekt František Schmoranz,“ prozradil úvodní část programu Dne dopravy předseda Společnosti Jana Kašpara Jiří Kotyk.Zároveň bude na Městských hřbitovech v Pardubicích odhalena i naučná stezka pojmenovaná „Hroby zakladatelů dopravy v českých zemích“, která mapuje místa posledního odpočinku Jana Kašpara, jeho bratrance a konstruktéra Eugena Čiháka, dále Jana Pernera a také barona Artura Krause.

Druhá část programu Dne dopravy se bude odehrávat na pardubickém hlavním nádraží. V nedávno obnoveném knihkupectví MOZAIKA bude slavnostně otevřeno Dopravní centrum České republiky, které nabízí veřejnosti seznámení se s prezentacemi dopravních projektů a staveb či dopravních systémů. V rámci samotného otevření se tu představí řada subjektů a společností – například Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provozovatel civilní části mezinárodního letiště East Bohemian Airport a.s. a několik dalších dopravních firem. Dopravní centrum nabídne i různé zajímavosti – třeba představení Křižíkova projektu tramvajové dopravy v Pardubicích nebo plány splavnění Labe.

V rámci odpoledního programu bude nastíněn také projekt Roku Jana Pernera, který se bude slavit v roce 2015. To totiž uběhne 200 let od narození tohoto projektanta železničních tratí a zároveň 170 let od jeho tragického úmrtí. 

DEN DOPRAVY vzdává poctu osobnostem v oboru dopravy

Pardubice, 14. května 2014 – V rámci 2. ročníku DEN DOPRAVY 2014 bude na Městských hřbitovech v Pardubicích odhalena také naučná stezka „Hroby zakladatelů dopravy v českých zemích“. Trasa provází místy posledního odpočinku prozatím čtyř osobností – Jana Kašpara, Jana Pernera, barona Artura Krause i konstruktéra a Kašparova bratrance Eugena Čiháka.

Naučnou stezku vybudovala Společnost Jana Kašpara především díky podpoře několika pardubických osobností, které si význam velikánů dopravy uvědomují. Výraznou podporu projektu věnoval starosta Městského obvodu Pardubice V Jiří Hájek, který jako soukromá osoba věnoval na vybudování stezky finanční prostředky. „Vybudování naučné stezky je dobrý počin. Domnívám se, že bychom měli znát historii a měli udržovat vzpomínku na ty, kteří se podíleli na rozvoji Pardubic a jejichž počínání přesahuje hranice našeho města i kraje,“ řekl Jiří Hájek, který naučnou stezku odhalí společně s náměstkem hejtmana pro dopravu Jaromírem Duškem. Také Pardubický kraj si totiž význam osobností, které Pardubický kraj staví do čela české historie, uvědomují. „Jsem přesvědčen, že umělci, sportovci, vědci a další osobnosti ze všech oborů lidského počínání jsou významní pro rozvoj české společnosti,“ prohlásil náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek.

Ing. Jan Kašpar (1883-1927), první český aviatik

Narodil se 20. května 1883 v Pardubicích v rodině hoteliéra Františka Kašpara, majitele proslulého hotelu Veselka. Po studiích na pardubické reálce odešel Jan Kašpara do Prahy na Vysoké učení technické, kde získal titul inženýr. Zajímal se o automobily a tento zájem jej v roce 1907 přivedl do Německa, kde v Mohuči absolvoval automobilový kurz. O rok později se stal správcem autoparku ve vestfálské Alteně u firmy Basse a Selve. Právě s W. Selvem se účastnil automobilových závodů i závodů na motorovém člunu. Do Čech se vrátil v lednu 1909 a v březnu nastoupil do mladoboleslavské automobilky Laurin a Klement. Zde pracoval i jeho bratranec Eugen Čihák, s nímž 1. července firmu opustil a vrátil se do Pardubic. S místními truhláři J. Svobodou a F. Novotným začali připravovat první aviatické pokusy. Kašpar se pokoušel o vlastní konstrukci draka a motoru, ale nakonec zakoupil jednoplošník L. Blériota. První let před diváky, ve výšce 20 – 25 metrů, uskutečnil 16. dubna 1910. Dálkový přelet z Pardubic do Prahy se vydařil 13. května 1911. O rok později Kašpar v Pardubicích zřídil Aviatickou školu. Zemřel 2. března 1927 v Pardubicích, pravděpodobně zvolil dobrovolný obchod po krachu svého podnikání. Za ním stál nepoctivý společník B. Schick.

Eugen Čihák (1885-1958), aviatik a první český letecký konstruktér, bratranec Jana Kašpara

Narodil se 31. května 1885 ve Vinkovicích v Chorvatsku. Absolvoval pardubickou reálku, poté přestoupil na Obchodní akademii v Chrudimi a Českoslovanskou obchodní akademii v Praze. Studia ukončil v roce 1906, o rok později absolvoval vojenskou službu jako jednoroční dobrovolník u tyrolských myslivců. V letech 1908 – 1909 se začal spolu s Janem Kašparem a svým bratrem Hugonem zabývat letectvím. V roce 1910 zakoupili bratři Čihákové ve Francii letadlo Saulnier, na němž Eugen uskutečnil v roce 1910 úspěšné lety. Později létal na letounech vlastní konstrukce. Od roku 1911 byl členem Aviatického družstva v Pardubicích. Pořádal veřejné letecké produkce, od července 1911 až do května 1914 jich zrealizoval 33. V květnu roku 1912 získal jako v pořadí 4. český pilot mezinárodní pilotní diplom. Po vypuknutí první války byl zraněn na italské frontě. Po válce pracoval jako autodopravce. V roce 1926 nastoupil u Československých aerolinií jako letecký mechanik, později správce leteckého provozu na letišti v Kbelích a Ruzyni. Během druhé války pracoval opět v autodopravě. Zemřel v noci ze 7. na 8. května 1958. In memoriam získal roku 1962 ocenění Mezinárodní leteckou federací v Paříži jako první český letecký konstruktér. Novinář F. Gel mu v roce 1957 ve své knize Jak jsem létal a padal dokonce přiřkl letecký primát v Čechách před Janem Kašparem.

Ing. Jan Perner (1815-1845), železniční projektant tratí v Rusku a trati Pardubice – Praha (1845)

Narodil se 7.září 1815 v Bratčicích u Čáslavi jako syn mlynáře. V letech 1822 – 27 navštěvoval školu v Potěhách, pak Týnskou hlavní školu v Praze. Roku 1831 začal studovat na Pražské polytechnice, kde byl ředitelem F. J. Gerstner. Po studiích nemohl Perner získat odpovídající místo, uchytil se na trautmannsdorfském panství v Jičíně jako aktuár. V roce 1834 odešel s F. A. Gerstnerem, synem ředitele pražské polytechniky, do carského Ruska stavět železniční trať Sankt Petěrburg- Carskoje Sělo. 20. listopadu 1836 odešel Perner z Ruska pro neshody s carskými úřady a mladým Gerstnerem a začal pracovat na stavebním ředitelství ve Lvově. Po 4 měsících odešel na Moravu, kde se dal do služeb státních drah (projekt železnice Břeclav- Hranice). Na jejich generálním ředitelství v Praze začal pracovat jako vrchní inženýr roku 1842. Již roku 1841 se spolupodílel na projektu železnice Olomouc- Praha (úsek Pardubice – Praha). Trať byla slavnostně otevřena 20. srpna 1845 a Jan Perner osobně řídil vlakovou soupravu. Tohoto roku začal pracovat i na projektu trasy Praha – Podmokly (byla však otevřena až po jeho smrti roku 1851). Jako přesvědčený vlastenec působil v Jednotě pro povzbuzení průmyslu v Čechách a připravoval založení průmyslové školy v Pardubicích, kde ve mlýně Valcha žili jeho rodiče. 9. září 1845 utrpěl v choceňském tunelu smrtelný úraz hlavy. Zemřel v Pardubicích 10. září 1845 ve věku pouhých 30 let. Od roku 1993 nese jeho jméno dopravní Fakulta univerzity Pardubice.

Artur Kraus (1854-1930), tvůrce ornitoptéry – letadla lehčího než vzduch

Narodil se 2. srpna 1854 v Pardubicích v rodině c.k. poštmistra Josefa Krause. Absolvoval 2 ročníky ve staré reálce, pak odjel do Francie. Tam se věnoval astronomii. Po návratu do Pardubic otevřel v roce 1912 ve svém domě na současné třídě Míru lidovou hvězdárnu přístupnou veřejnosti. V roce 1917 spoluzakládal Českou astronomickou společnost. Kromě astronomie se zabýval také o všechny známé druhy sportu. V roce 1885 založil pardubickou odbočku České ústřední jednoty velocipedistů, jejíž předsedou byl od roku 1892. V roce 1895 si zakoupil motocykl a v následujícím roce uspořádal v Pardubicích první tenisový turnaj podle pravidel, která přeložil z angličtiny. Před Vánocemi 1898 si v Norsku objednal dva páry lyží. V roce 1900 získal první řidičský průkaz na kolo v Pardubicích. Do let 1895 – 98 spadají jeho první pokusy s ornitoptérou – bezmotorovým letounem. Založil Aviatické družstvo v Pardubicích a jako ředitel letů spoluorganizoval letecké pokusy Jana Kašpara. Byl členem mnoha spolku, finančně přispíval na budování divadla v Pardubicích. Hrál na cimbál, byl nadšeným bibliofilem. Zemřel 21. března 1930 v Pardubicích. Je po něm pojmenována planetka „ARTUR-KRAUS“ č. 7171.

Na DEN DOPRAVY přiletí i Kašparův Bleriot

Pardubice, 19. května 2014 – Kašparův Bleriot se vrací „na místo činu“. V rámci DNE DOPRAVY 2014 totiž přiletí na pardubické vlakové nádraží, odkud před více než 100 lety Jan Kašpar odstartoval na svůj historický dálkový přelet do Prahy. Byl první, komu se takový kousek povedl.

Bleriot bude vystaven před nádražní budovou v úterý 20. května v odpoledních hodinách a veřejnost si tak bude moci prohlédnout stroj, na kterém průkopník české aviatiky létal. Na svůj dálkový přelet do Prahy Jan Kašpar startoval z prostoru dnešního třetího nástupiště. Místo jeho startu připomíná i pamětní deska umístěná v podchodu nádraží.

Nabídka Drinků Jana Kašpara a Aviatického menu prodloužena

Pardubice, 26. května 2014 – Díky zájmu restaurací, barů a kaváren se Společnost Jana Kašpara rozhodla prodloužit svůj projekt „létajícího“ menu. Nabídku originálních drinků a kreativních jídel budou restaurace a bary nabízet až do Aviatické pouti, tedy do příštího víkendu 31. května a 1. června.

Podle původních plánů měla akce trvat v týdnu od 20. května, kdy si nejen Pardubice připomněly 131. výročí narození průkopníka aviatiky Jana Kašpara. Na výzvu Společnosti Jana Kašpara pardubickým restauracím a barům, aby se zapojily do doprovodného programu, ale aktivně reagovalo na dvacet provozoven. A jejich hosté se s netradiční nabídkou jídla a pití nechtějí rozloučit.

Společnost Jana Kašpara udělila čestná členství

Pardubice, 20. května 2014 – Společnost Jana Kašpara, která je neziskovou společností zaměřenou nejen na oslavu letce Jana Kašpara, ale také na podporu dopravy, rozšířila své řady. V rámci Dne dopravy 2014 udělila čestná členství podporovatelům myšlenky propagace aviatiky a dopravy a zároveň poděkovala dalším partnerům a patronům. 

Partneři Dne dopravy 2020

2020