DEN DOPRAVY ČR - NÁRODNÍ DOPRAVNÍ PROJEKT
si klade za cíl propagovat dopravu a její rozvoj, připomenout si památku osobností podílejících se na rozvoji dopravy v České republice.

 

Historie

Pilotní ročník DNE DOPRAVY ČR se uskutečnil v roce 2013. Impulsem k založení tradice DNE DOPRAVY tehdy bylo 130. výročí narození Ing. Jana Kašpara, pardubického rodáka a průkopníka české aviatiky. Při této příležitosti nezisková organizace Společnost Jana Kašpara zrekonstruovala dlouho chátrající hrobku Ing. Jana Kašpara a předala ji veřejnosti. O rok později byla slavnostně zprovozněna naučná stezka „Hroby zakladatelů dopravy v českých zemích“ na Městských hřbitovech v Pardubicích a otevřeno Dopravní centrum České republiky na pardubickém hlavním nádraží. V roce 2015 byla slavnostně otevřena stálá expozice Leteckého muzea Jana Kašpara. O rok později v roce 2016 byl v rámci DNE DOPRAVY zahájen projekt Dar na sochu Ing. Jana Kašpara. Kontaktní socha aviatika Kašpara je instalována na třídě Míru v Pardubicích, v místech bývalého hotelu Veselka, kde se Jan Kašpara v roce 1883 narodil a kde také o 43 let později zemřel.


DEN DOPRAVY 2019 

20. května 2019

den dopravy 2019 3V roce 2019 národní dopravní projekt DEN DOPRAVY pokračuje už sedmým ročníkem a nese se v duchu tématu "Město, které letí". 

Krajská metropole se hned na třech místech proměnila v centrum oslav dopravy a osobností oboru. Středem pozornosti byl zejména pardubický rodák a průkopník české aviatiky Ing. Jan Kašpar, kterého veřejnost zvolila jako jednoho ze 100 leteckých osobností století. Oslavy aviatika Kašpara začaly tradičním vzpomínkovým aktem na Městských hřbitovech v Pardubicích. Vzpomínkového aktu se i přes vydatný déšť, který překazil průlet letounů JAS 39 gripen nad Kašparovým hrobem, účastnilo několik desítek lidí včetně praneteře Jana Kašpara paní Evy Perrové, představitelů města Pardubice, Pardubického kraje, Univerzity Pardubice, firem a organizací z oboru dopravy, ale i veřejnosti. Květinu na hrob Jana Kašpara poslala také místopředsedkyně Senátu ČR Miluše Horská. Nechyběli ani pořadatelé Aviatické pouti, se kterou Společnost Jana Kašpara úzce spolupracuje. Na dopolední vzpomínkový akt na Městských hřbitovech v Pardubicích navázal odpolední program v centru města. Nejprve to bylo zahájení výstavy v Tyršových sadech, která se věnuje velkému projektu Dopravní uzel Pardubice. O hodinu později začal happening u sochy aviatika Jana Kašpara na třídě Míru, a to položením květin. A právě tady se Jan Kašpar oficiálně stal „leteckou osobností století“. V roce 2018, kdy si Česká republika připomínala 100 let vzniku republiky, vyhlásila společnost AEROTEAM anketu „Československá křídla 1918 – 2018“, ve které veřejnost vybírala z 280 nominovaných osobností stovku legend československého a českého letectví. V den oslav 136. výročí narození Jana Kašpara si plaketu s uvedením aviatika mezi 100 leteckých osobností století převzala praneteř Jana Kašpara Eva Perrová.


DEN DOPRAVY 2018

18. května 2018

dendopravy2018Pardubice po roce opět ožily oslavami průkopníka českého letectví Jana Kašpara. V roce, kdy jsme si připomněli 135. výročí jeho narození, se propojily pardubické spolky nesoucí jeho jméno a připravily nabitý program šestého ročníku národního projektu DEN DOPRAVY 2018. Kromě Společnosti Jana Kašpara, z.s. na jeho organizaci podílelo také Sdružení Aviatické pouti a Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara.
DEN DOPRAVY 2018 byl tradičně rozdělen do dvou bloků, na dopolední pietní akt u hrobu Ing. Jana Kašpara navázal odpolední happening u sochy aviatika na pardubické třídě Míru, který vyvrcholil předáním výtěžku z projektu Dar na sochu Jana Kašpara do rukou představitelů města Pardubice.
Průkopník české aviatiky a pardubický rodák Ing. Jan Kašpar se narodil 20. května 1913, tedy před 135 lety. V květnu současně uplynulo 107 let od jeho prvního a legendárního dálkového přeletu z Pardubic do Prahy. A to vše dalo příležitost oslavit jeho osobu, ale i českou aviatiku v rámci DNE DOPRAVY 2018.


DEN DOPRAVY 2017

19. května 2017

Den dopravy 2017 třída Míru1Jubilejní 5. ročník připomněl nejen aviatika Jana Kašpara a další zakladatele dopravy v českých zemích, ale všímal si také 200. výročí jízdního kola. V této souvislosti projekt také uvedl mezi zakladatele dopravy dalšího pardubického rodáka, průkopníka cyklistiky a motorismu a majitele první autoškoly v Rakousko-Uhersku Vincence Chomráka. V roce 2017 byl v rámci Dne dopravy také oficiálně zahájen projekt VÝCHODOČESKÁ DOPRAVA propojující Pardubický kraj a Královéhradecký kraj.

Jako předzvěst letošního ročníku Dne dopravy si už 2. března 2017 Pardubice připomněly 90. výročí úmrtí aviatika Ing. Jana Kašpara pietním aktem u jeho hrobu a také průvodem třídou Míru k soše Jana Kašpara, symbolicky připomínajícím rozloučení s Janem Kašparem, kterého se v roce 1927 účastnily stovky lidí.

Socha Jana Kašpara byla pardubickou veřejností slavnostně přivítána v lednu letošního roku. Na realizaci sochy se mohla veřejnost podílet v rámci projektu Dar na sochu Ing. Jana Kašpara, který byl odstartován při loňském ročníku Dne dopravy a zakončena byla až letos v rámci Aviatické pouti, která se uskutečnila dva týdny po Dnu dopravy ČR (3. a 4. června 2017).

Součástí programu Dne dopravy ČR bylo také setkání partnerů u příležitosti dostihového mítinku a dostihu CENA DNE DOPRAVY ČR – POCTA JANU KAŠPAROVI na dostihovém závodišti v Pardubicích.


DEN DOPRAVY 2016

20. května 2016

webV roce 2016 si Den dopravy připomněl 133. výročí narození aviatika Jana Kašpara a také 105. výročí prvních aviatických pokusů Ing. Jana Kašpara.

Dne 30. dubna 1911 uskutečnil svůj první zkušební let a ten samý ten i první let s cestujícím, kterým byl Kašparův bratranec, letecký konstruktér Eugen Čihák. Dne 13. května 1911, pouhý týden před svými narozeninami, podnikl Kašpar svůj legendární dálkový přelet z Pardubic do Prahy (Velké Chuchle). Akce DEN DOPRAVY 2016 se tak nesla v duchu těchto výročí.

Vrcholem oslav byl vzpomínkový akt na Ing. Jana Kašpara konaný dne 20. května 2016 u hrobu rodiny Kašparových na Městských hřbitovech v Pardubicích. Poctu průkopníkovi letectví vzdala Armáda ČR přeletem letounů Albatros, květinu k hrobu položila řada hostů. Květiny poslal také prezident České republiky Miloš Zeman, jehož zdravici do Pardubic přivezl prezidentův poradce Zdeněk Žák.

dd169V centru města na třídě Míru, v místech kde stával hotel Veselka, ve kterém se Jan Kašpar narodil, se pak uskutečnil happenin k poctě Janu Kašparovi.

Kromě módní přehlídky kostýmů z filmu Lída Baarová, která navodila atmosféru první republiky, tu bylo představeno také unikátní kolo Jana Kašpara s vrtulí.

Spuštěn byl i projekt Dar na sochu Jana Kašpara. Prvními donátory se stali primátor města Pardubic Martin Charvát a člen městského zastupitelstva Miroslav Rubeš.

Přispívat může kdokoli na číslo účtu 274863129/0300

 

DEN DOPRAVY 2015

Tradiční, v pořadí již 3. ročník akce DEN DOPRAVY se uskuteční také v roce 2015. Stane se součástí celoročních oslav 200. výročí narození a zároveň 170. výročí úmrtí projektanta a stavitele železničních tratí Ing. Jana Perner s názvem ROK JANA PERNERA.

Součástí samotného DNE DOPRAVY bude 20. května 2015 konaný již tradiční pietní akt u hrobu Ing. Jana Kašpara a dalších osobností z oboru dopravy. Celodenní program pak doplní prezentace firem z oboru dopravy a aktivity pro širokou veřejnost.

DEN DOPRAVY 2014

den-dopravy2014Program DNE DOPRAVY 2014 byl opět zahájen pietním aktem na Městských hřbitovech v Pardubicích, kde byla současně odhalena nová naučná stezka „Hroby zakladatelů dopravy v českých zemích“. Jednotlivá její zastavení jsou nejen u hrobu Ing. Jana Kašpara, ale také u dalších osobností, které se výrazně podílely na rozvoji dopravy a dopravního průmyslu. DEN DOPRAVY 2014 tak připomněl například i stavitele železničních tratí Jana Pernera, jehož 200. výročí narození si budeme připomínat v roce 2015, či vynálezce, sběratele a stavitele prvního bezmotorového letounu, tzv. ornitoptéry, barona Artura Krause. 

Novinkou tohoto ročníku bude slavnostní zahájení provozu Dopravního centra České republiky, které je otevřeno v budově Hlavního nádraží v Pardubicích. Nabízí služby cestujícím a prezentace firem z oboru dopravy a dopravního průmyslu. 

DEN DOPRAVY 2013

phoca thumb l  U7F5851Ing. Jan Kašpar je významnou osobností Pardubic, Pardubického kraje i celé České republiky. Uchovávat jeho památku a šířit odkaz tohoto letce se rozhodla Společnost Jana Kašpara z.s. Prvním počinem tohoto sdružení byla rekonstrukce zanedbané a zchátralé rodinné hrobky na Městských hřbitovech v Pardubicích. Díky finančním darům Pardubického kraje, Městského obvodu Pardubice V a dalších dárců byla hrobka opravena a veřejnosti předána 20. května 2013, v den 130. výročí narození Ing. Jana Kašpara. Slavnostního aktu se účastnila celá řada významných osobností, hold vzdala i Armáda České republiky formou čestné stráže a přeletem stíhacích letounů JAS 39 Gripen. Program DNE DOPRAVY 2013 v budově bývalé Reálky na Komenského náměstí v Pardubicích, kde Ing. Jan Kašpar studoval. Vystaveny tu byly exponáty ze života Jana Kašpara. Před budovou byla instalována replika letounu Bleriot, ve kterém Ing. Jan Kašpar v roce 1913 podnikl svůj první dálkový přelet z Pardubic do Prahy. Návštěvníci se tu mohli potkat i se samotným Janem Kašparem… 

Prohlédněte si fotogalerie z minulých ročníků:

  den dopravy 2015 6
  Rok 2018
den dopravy 2016 4 den dopravy 2015 6
Rok 2017 Rok 2016
den dopravy 2016 4 den dopravy 2015 6
Rok 2016 Rok 2015
  MES3952   MES5615
 Den Dopravy 2014  Den Dopravy 2013

Partneři Dne dopravy 2020

2020